Våra tjänster

Träflis

Vi säljer finfördelad träflis som går att använda i jord, i trädgårdsgångar, som isolering eller biobränsle. Vi kan även flisa sly, ris och grenar på plats när vi fäller träd hos dig. 


Arborist

Professionell trädbeskärning och planering. 


Transporter, lager och snöröjning

Utöver trädfällning så erbjuder vi även dessa tjänster.

Lager

Inom lagerhållning erbjuder vi följande tjänster:

  • Förvaring av pallgods. Priset ligger på 80:- per kubikmeter i månaden exklusive moms

  • Säker förvaring av bohag

  • Varmhall

Snöröjning

Inom snöröjning utför vi följande kvalitativa tjänster:

  • Snöröjning år bostadsrättsföreningar, industrier och företag
  • Sandning av väg och trottoar
  • Vi kan även transportera bort stora snömassor med lastbil

Vårt främsta arbetsområde när det handlar om snöröjning är Nacka och Gustavsberg

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Vi fäller träd med säkerheten fokus, avdragsgillt enligt RUT!