Trädfällning

Vänd dig till ett proffs för trädfällning

Första tipset när det handlar om trädfällning är att vända sig till ett proffs. Detta gäller speciellt större träd, där risken för olyckor är som störst. Vi är erfarna trädfällare och vet hur man ska gå till väga för maximal säkerhet.

Först kontrollerar man trädets status. Verkar det vara murket, finns det risk för grenar som faller ner. Ett murket eller skadat träd kan falla lite hur som helt, beroende på brytmånen.

Kontrollerar säkerheten noga

Därefter bedömer vi om trädet kan fällas utan att det orsakar fara för omgivningen eller om det finns risk att det ska fastna i andra träd när det fälls. Enklast är att låta trädet falla i sin naturliga fallriktning, det vill i lutningens riktning, i de fall det lutar. Det är också viktigt att bedöma hur tunga grenarna är och vilket läge de är i. Helst bör man undvika att fälla trädet om det blåser från fel håll.

Innan man fäller måste man kontrollera att det inte finns några hinder i vägen, delvis trädets fallriktning, men även snett bakåt från trädet, där man sätter sig i säkerhet när trädet faller.

När man är säker på att kusten är klar åt alla håll så är det dags att fälla trädet. Sätt även upp varningsskyltar så att inga obehöriga kommer in på området under trädfällningen. Säkerheten har viktig, en  felaktigt genomförd trädfällning är riskabel. Anlitar du oss så kan du vara på den säkra sidan – vi tar aldrig några risker.

Bra brytmån är grunden

Grunden för en säker trädfällning är en bra brytmån, som fungerar som ett gångjärn och skapar precision när man fäller trädet. En grundregel för en bra brytmån är att den ska vara minst 80 procent av trädets diameter i brösthöjd och bredden 10 procent av trädets diameter i samma höjd.

Gör man brytmånen för bred så går trädfällningen tungt. Men en för smal brytmån är risken stor att trädet faller på ett okontrollerat och farligt sätt. Är trädet drabbat av röta eller är drabbat av andra defekter kan man behöva bredare brytmån för att det inte ska falla okontrollerat.

Sedan 2015 är det krav att företag som utför trädfällningar ska ha ett så kallat motorsågskörkort. Alla våra medarbetare har självklart gått utbildningen och innehar körkortet. En bra garanti för en säker trädfällning.

Vi fäller träd med säkerheten fokus, avdragsgillt enligt RUT!