Trädfällning Värmdö

Effektiv och säker trädfällning | 08-571 449 90

Våra tjänster

TRANSPORTER, LAGER OCH SNÖRÖJNING

Utöver trädfällning så erbjuder vi även dessa tjänster.

Transport med kranbil

 • Leverans och hämtning av storsäck
 • Olika arbeten som kräver gripskopa
 • Leverans och hämtning av jord, kross, ris och övriga grusprodukter
 • Transport av schaktmassor, fyllnadsmassor, kompost, trädgårdsavfall med mera.

 

Markarbeten

Vi utför anläggningsarbeten av många olika slag. Här är några exempel:

 • Infarter
 • Utgrävning av pool
 • Parkeringsplatser
 • Tomtplanering
 • Dikning, med mera

 

Lager

Inom lagerhållning erbjuder vi följande tjänster:

 • Förvaring av pallgods. Priset ligger på 80:- per kubikmeter i månaden exklusive moms
 • Säker förvaring av bohag
 • Varmhall

 

Snöröjning

Inom snöröjning utför vi följande kvalitativa tjänster:

 • Snöröjning år bostadsrättsföreningar, industrier och företag
 • Sandning av väg och trottoar
 • Vi kan även transportera bort stora snömassor med lastbil

Vårt främsta arbetsområde är Värmdö, Ingarö och Nacka.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Vi fäller träd med säkerheten fokus, avdragsgillt enligt RUT!